Tag: Nobel Prize Winner Malala

मलाला युसुफझाई अडकली लग्नबंधनात; बर्मिंगहॅममध्ये केला निकाह

न्यूज लाईन नेटवर्क बर्मिंगहॅम – शांततेचा संदेश देणारी मलाला युसुफझाई अखेर लग्नाच्या बेडीत अडकली आहे. मलालाने बर्मिंगहॅममध्ये एका छोट्या समारंभात ...

Read more

Stay Connected...

    • Trending
    • Comments
    • Latest

    Recent News