Tag: agriculture news

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठात फळ प्रक्रिया केंद्राचे उद्घाटन

सुनील रासने, न्यूज लाईन नेटवर्क राहुरी : शासन सरकारी-खाजगी भागीदारीसाठी प्रोत्साहन देत असून या अनुषंगाने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी ...

Read more

Stay Connected...

    • Trending
    • Comments
    • Latest

    Recent News